• slide 1
  ภาษาอังกฤษออนไลน์ทั้งฟัง อ่าน เขียนและพูด
  สมัครเรียน
 • ภาษาอังกฤษออนไลน์ทั้งฟัง อ่าน เขียนและพูด
  slide 2 สมัครสมาชิก
 • slide 3
  ภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับคนไทย
  เข้าเรียน
 • slide 4
  ภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับคนไทย
 • slide 5
  ภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับคนไทย
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. สมาชิกต้องเรียนตั้งแต่พื้นฐานคือ ABC อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรื่อยไปถึงขั้นสูงเพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงและถาวร
  การเรียนตั้งแต่พื้นฐานนี้ถือได้ว่าเป็นการทบทวนและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้ด้วย
 2. การทดสอบเป็นระยะ ๆ มีให้แก่สมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเพื่อย้ำความเข้าใจและพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้นอีก
 3. สมาชิกจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเสมอซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานเพื่อไปสู่ภาษาอังกฤษในแง่มุมอื่น ๆ ต่อไป
 4. เว็บไซต์ของเราได้มีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจโดยแทรกลงไปในเนื้อหาที่เรียนตามความเหมาะสม
 5. เพียงเรียนกับเราอย่างสม่ำเสมอ สมาชิกก็จะได้ซึมซาบและรู้จักสำนวนต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย
 6. ทางเราได้จัดเตรียมประโยคต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ซึ่งใช้และพบเห็นบ่อย ๆ ให้กับสมาชิกผ่านการสอนอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับประโยคเหล่านั้น
 7. ตลอดทุกเนื้อหาการสอนนั้น เราใช้คำอธิบายที่กระจ่าง ชัดเจนและเข้าใจง่าย
 8. การเรียนการสอนนั้นเป็นแบบตัวต่อตัว ดังนั้นสมาชิกจึงมั่นใจได้ในความเป็นส่วนตัวและความเป็นอิสระในการเรียนรู้เสมอ